راهنمای ثبت نام

ابتدا ورود را انتخاب کنید

سپس در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید با وارد کرددن شماره تلفن همراه خود و کد دریافتی از طریق پیامک بعنوان رمز عبور می توانید وارد شوید
در صورتی که قبلا ثبت نام نکرده اید روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و شماره همراه خودرا وارد کنید
در ادامه به همین صفحه باز خواهید گشت تا با پیامک دریافتی بتوانید وارد شوید

پس از ورود اگر قبلا نقطه ای وارد کرده باشید وضعیت آنها را مشاهده می کنید ، در غیر اینصورت میتوانید از یکی از دو لینک نمایش داده شده اقدام به ثبت نقطه کنید

پس از ورود به صفحه ثبت نقطه موارد ستاره دار حتما باید پر شوند ، بقیه موارد پیشنهاد میشود که پر شوند

سپس روی ثبت نقطه کلیک کنید و منتظر پاسخ باشید.